วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน พุทธศักราช 2560

วันนี้ เป็นทั้ง วันธงชัย และโลกาวินาศ ตามกาลโยค เด็กที่เกิดในวันนี้ ถ้าเป็นชาย จะเป็นคนแน่วแน่ และเอาจริง เอาจัง กับทุกสิ่งทุกอย่าง พูดจา เป็นหลัก เป็นฐานมั่นคง แบบคำไหน คำนั้น ไม่เปลี่ยนแปลงง่าย แต่มักจะเป็นคนขี้โรคสักหน่อย มีความอดทน อดกลั้นสูงเหนือกว่าคนอื่น ในวันเดียวกัน เมื่อเจริญวัยจะมีหน้าที่ การงาน เป็นที่รักใคร่นับถือ ของสังคม และคนทั่วไป มีคนให้ช่วยเหลือ และขอพึ่งพิงมิได้ขาด ถ้าเกิดเป็น หญิงมักชอบค้นคว้า สิ่งลี้ลับ และเอาจริงเอาจัง ทำการใดต้องให้สำเร็จเสมอ มีความยุติธรรม และ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนฝูงทุกคน เมื่อเจริญวัยถ้าได้ รับการศึกษาสูง และจะเป็นนักวิชาการที่เก่งกล้า สามารถคนหนึ่ง

ท่านที่เกิด วันอาทิตย์ วันนี้ คิดอ่านกะการณ์เรื่องใด ต้องเป็นจริง ขึ้นมาได้ หากแต่ต้องหนักแน่น ลาภผลมีแน่ เมื่อกล้าที่จะไขว่ขว้า ข้ามไหล่ บางคนเขามา เดินทาง ตอนไปสะดวก ขากลับมีปัญหา คนรัก คู่ครอง ก็ยังตั้งตา แตกคออยู่อีก

ท่านที่เกิด วันจันทร์ วันนี้ จะต้องชอกช้ำ ระกำใจคน เนื่องจากคำพูดของคนบางคน หรือหูเราเบา ใจอ่อน เมื่อวันก่อนนั้นเอง เงินทองส่วนใหญ่ ก็ต้องสิ้นเปลืองหมดไปก่อนมีมา เรื่องของความรัก ไม่วายที่ต้องคิดมากเสมอ

ท่านที่เกิด วันอังคาร วันนี้ คงได้เจอปัญหาโลกแตก ที่ยากจะแยก เก่าใหม่ ก่อนหลัง ทั้งสายงาน ความเป็นอยู่ แม้แต่ชื่อเสียงด้วย เงินตราก็ยังคงเข้ามือขวา จ่ายออกเมือซ้ายไป เดินทางออกห่างเรือน จึงเจอคนที่ถูกใจอีกรายแน่

ท่านที่เกิด วันพุธ วันนี้ ไม่วายที่จะต้องเบื่อหน่าย ทั้งความจำเจและซ้ำซาก ปัญหาส่วนใหญ่ ยังจะต้องทำไปเพื่อคนอื่น ชื่อเสียง จะต้องมีคนนำไปแอบอ้าง ปวดสมองไม่เบา รักเขา ชอบใคร หากวัย และฐานะแตกต่าง ย่อมไร้ความสุข

ท่านที่เกิด วันพฤหัสบดี วันนี้ ดูเหมือนทุกสิ่ง ทุกอย่าง มันจะต้อง จำเพาะเจาะจงมาลงที่เรา เงินทองก็พร้อมที่จะต้องเข้าออก ลื่นมือ ข้อต่อรองบางเรื่อง ยังต้องยืดเยื้อ หากกำหนดมิได้ เรื่องของความรัก ก็ไม่วาย ที่จะต้องนำมาคิดอีก

ท่านที่เกิด วันศุกร์ วันนี้ เรื่องใหญ่จะต้องเล็กลง หากท่านมี จิตใจที่มั่นคง ทั้งส่วนของตนเอง และในสังคมรอบด้านด้วย เงินทองก็มีมา แต่เก็บกักอยู่ไม่นานนัก เดินทางต้องขลุกขลัก ทั้งไปและกลับ ความรัก วัยและฐานะ คือ อุปสรรค สำคัญ

ท่านที่เกิด วันเสาร์ วันนี้ ต้องหนักแน่น และ อดกลั้นให้หนักหน่อย ผลพลอยได้ จาการที่ ต่อรองกันไว้ คงหล่นมาถึงมือจนได้ การตกปากรับคำใคร ไม่ว่าเรื่องใด เป็นภาระสุดแสน ในเชิงของความรัก เราเองมักคิดมาก จนอีกฝ่าย วุ่นวายใจ