วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน พุทธศักราช 2562

วันนี้ เป็น วันอธิบดี ตามกาลโยค ไม่เหมาะทำการมงคล เพราะ ใกล้วันจันทร์ดับ เด็กที่เกิด ในวันนี้ ถ้าเป็นชาย จะเป็นคนซื่อตรง ยุติธรรม จิตใจ อยู่ในคุณงามความดี รักสงบ ไม่ชอบ ข่มเหง เบียดเบียนใคร เมื่อเจริญวัย ถ้าได้รับการศึกษาสูง หรือ ได้การชี้แนะที่ดี จะได้เป็นใหญ่ โตในสังคม มีความเจริญ ก้าวหน้าในชีวิต บิดา มารดา ควรส่งเสริม ในทางที่ดี และ สนับสนุนในการศึกษา ซึ่งจะพึ่งพาอาศัยได้ สืบไป ถ้าเกิดเป็น หญิง จะเป็นคนขยัน หมั่นเพียร และเอาจริงเอาจัง กัยการดำรงชีวิต ไม่ยอมแพ้ หรือ ท้อถอย ต่ออุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา ในชีวิต ทั้งปัจจุบัน และ อนาคต มีความนับถือ และ เชื่อมั่น ในความยุติธรรม

ท่านที่เกิด วันอาทิตย์ วันนี้ ทุกด้าน หากมัวแต่สองจิต สามใจ คนข้างกายจะต้องคว้าไปก่อนแน่ ทั้งเรื่องงานการ หรือเงินทอง ข้าวของ แม้แต่ชื่อเสียง เดินทางแต่ละแห่งที่ ระวังอันตรายมี ค่ำนี้อาจสวนคำพูดกับคู่ครอง คนรัก

ท่านที่เกิด วันจันทร์ วันนี้ หมายมั้น ปั้นใจ หรือประสงค์สิ่งใดก็ตามที เพศตรงข้าม คนต่างวัยพร้อมพลักดัน ให้ท่านมี ระยะนี้ เงินทองก็ไหลลื่นคล่องมือ ทั้งเข้า และออกด้วย ปัญหา ทั้งเรื่องงาน และความรักนั้นปวดสมองยิ่ง

ท่านที่เกิด วันอังคาร วันนี้ คิดอ่านกะการณอันใด ทั้งใกล้ไกลตัวเอง ต้องเด็ดขาด หรือตกลงใจ ทันทีออกไป จึงจะทันการ ไหว้วาน และออกปากใครไปนั้น คงแปรผัน ความหมายพลาด เรื่องความรักไม่ค่อยจะได้ดั่งใจนึก

ท่านที่เกิด วันพุธ วันนี้ ดูเหมือนสารพันปัญหา มันจะต้องมีเข้ามาหา ถึงในเรือนชานและในกิจการที่เกี่ยวข้องอยู่นั้น เงินทอง อาจจะต้องจับแพะชนแกะไปพลางก่อน ในเชิงของความรักไม่วายจะต้องมาคิดมากอยู่อีกแน่ ในเชิงของความรักไม่วายที่จะต้องคิดมากอยู่อีก

ท่านที่เกิด วันพฤหัสบดี วันนี้ หากอยู่กับที่เรื่องไม่เป็นเรื่อง จะต้องเข้ามาเปลือง และรกสมองมากด้าน ไปไหนๆ ซะบ้าง โปร่งสบายอก สบายใจ ได้มั่ง เงินทองก็ยังคงเป็นปัญหายักษ์อยู่นี่ ช่วงนี้คงมีการต่อรองกับคนรักอยู่อีก

ท่านที่เกิด วันศุกร์ วันนี้ การตกปากรับคำใครมา มันจะต้องเป็นภาระที่ยุ่งยาก วุ่นวายใจ ยิ่งนัก เงินทองก็คงเข้ามือขวา จ่ายออกมือซ้ายไป สิ่งที่เราเองหลบหนี มันจะต้องจี้มาถึงตัวจนได้ รักหากต่างวัย และฐานะก็มักไม่สบายใจ

ท่านที่เกิด วันเสาร์ วันนี้ ไว้ใจเขา วางใจใครไป เราเองอาจจะต้องเศร้าโศก เสียใจ หรือ อาจจะต้องปวดกระดองใจตนแน่ ทั้งเรื่องของการงาน การเงิน หรือเงินทอง ข้าวของด้วย สำหรับเรื่องของความรักค่อยออมชอม รับรู้ดีขึ้นมาก