ฤกษ์ยามประจำวัน

ฤกษ์บน ดาวจันทร์เกาะอุตรภัทรบทนักษัตรฤกษ์ที่ 26 ราชฤกษ์ ฤกษ์ล่าง เป็นวันทักทิน วันกาลทิน กาลโยค เป็นวันอธิบดี ดาวจันทร์โคจรเข้าสมโณฤกษ์ 09.35 น. ประกอบการมงย่อยได้

วันนี้ควรอยู่ อย่างสงบดีกว่า ระยะนี้ดาวบาป พระเคราะห์โคจร อยู่ในจรราศีแม่ธาตุครบ ทั้ง ดิน น้ำ ลม และไฟ เกณฑ์อุบัติเหตุสูง การเดินทาง ทั้งทางอากาศ และทางทะเล ต้องระวัง ให้มาก ทำอะไรก็ไม่ได้รับการสนับสนุน