ฤกษ์ยามประจำวัน

ฤกษ์บน ดาวจันทร์เกาะอุตรษาฒนักษัตรฤกษ์ที่ 21 โจโรฤกษ์ ฤกษ์ล่างเป็นวันทินกาล วันกาลสูญ กาลโยคเป็นวันธงชัย วันโลกาวินาศ ดาวจันทร์โคจรเข้าสู่ภูมิปาโลฤกษ์ 11.21 น. ห้ามประกอบการมงคล
วันนี้ผลจากดาวอังคารเล็งเสาร์ สัมพันธ์กับมฤตยูก่อผลทางอุบัติเหตุเภทภัย ไม่ว่าจากธรรรมชาติหรือน้ำมือมนุษย์ อย่าเดินทางไกลในวันนี้ อาจเกิดเหตุรุนแรงได้