ฤกษ์ยามประจำวัน

ฤกษ์บน ดาวจันทร์เกาะเรวดีนักษัตรฤกษ์ที่ 27 สมโณฤกษ์ ฤกษ์ล่างเป็นวันชัยโชค วันอัมฤคโชค กาลโยค เป็นวันอุบาทว์ ดาวจันทร์โคจรเข้าทลิทโทฤกษ์ 08.25 น. และยกเข้าราศีเมษเวลาเดียวกัน ห้ามประกอบการมงคง

วันนี้บรรยากาศ ส่วนใหญ่ จะหงอยเหงา วิตกกังวล เศร้าซึม เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ถดถอย ดาวศุกร์โคจรจากราศีมังกร เข้ากุมภ์ และดาวเสาร์เข้าวงพระจันทร์ส่งอิทธิพล