ฤกษ์ยามประจำวัน

ฤกษ์บน ดาวจันทร์เกาะธนิษฐนักษัตรฤกษ์ที่ 23 เทศาตรีฤกษ์ ฤกษ์ล่างเป็นวันมหาสิทธิโชค วันภาณฤกษ์ ดาวจันทร์โคจรเข้าเทวีฤกษ์ 11.38 น. ไม่ควรประกอบการมงคง
วันนี้ห้ามออกรถใหม่ ระวังอุบัติภัยจากการแข่งขันกีฬากลางแจ้งหรือประเภทเสี่ยงอันตรายจากที่สูง ควรงดการแสดงแสนยานุภาพทางอากาศ มีเกณฑ์อุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน