ฤกษ์ยามประจำวัน

ฤกษ์บน ดาวจันทร์เกาะเชษฐะนักษัตรฤกษ์ที่ 18 สมโณฤกษ์ ฤกษ์ล่างเป็นวันบอด ดาวจันทร์โคจรเข้าทลิทโทฤกษ์ 07.34 น. และยกเข้าราศีธนูเวลาเดียวกัน ประกอบการมงคลย่อยได้
วันนี้ได้เกณฑ์ดิถีหัวเรียงหมอน แต่ห้ามตั้งศาลพระภูมิ ในช่วงที่ต้องเยือกเย็น อดทน หากมักใหญ่ใฝ่สูงหรืออยากเด่นดังจะพังเพราะแพ้ภัยตัว ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายดีที่สุด