ผลคำทำนายฝัน

โปรดเลือก ตัวอักษร หรือ กดลิงค์ เพื่อเลือกอักษรนำ ของ ความฝัน เพื่ออ่านคำทำนาย อื่นๆ

ทำนายฝัน

คำทำนาย

ทอดแห - ฝันว่าทอดแหได้ปลาเล็กปลาน้อยหรือได้ปลาใหญ่ ทายว่าจะได้โชคลาภทางการเสี่ยง หรือการค้าจะเจริญขึ้น

เลขเสี่ยงโชค : 24 , 26 , 28 ,244 , 268 , 284

คำทำนายฝัน อื่นๆ ในหมวด ท.

ทหาร ทอง ทราย เทวดา ทอดแห ทรงกลด ทะเลาะ ทิวเขา ทุเรียน โทรศัพท์ ที่ฝังศพ เท้า ทางรถไฟ