ผลคำทำนายฝัน

โปรดเลือก ตัวอักษร หรือ กดลิงค์ เพื่อเลือกอักษรนำ ของ ความฝัน เพื่ออ่านคำทำนาย อื่นๆ

ทำนายฝัน

คำทำนาย

ทะเลาะ - ฝันเห็นการทะเลาะวิวาทหรือตัวเองทะเลาะ ทายว่าจะโยกย้ายหรือมีการเปลี่ยนแปลง ในหน้าที่การงานไม่สู้ดีนัก

คำทำนายฝัน อื่นๆ ในหมวด ท.

ทหาร ทอง ทราย เทวดา ทอดแห ทรงกลด ทะเลาะ ทิวเขา ทุเรียน โทรศัพท์ ที่ฝังศพ เท้า ทางรถไฟ