ผลคำทำนายฝัน

โปรดเลือก ตัวอักษร หรือ กดลิงค์ เพื่อเลือกอักษรนำ ของ ความฝัน เพื่ออ่านคำทำนาย อื่นๆ

ทำนายฝัน

คำทำนาย

ทิวเขา - ฝันเห็นทิวเขาเป็นแนวยาวเหยียดข้างหน้า ทายว่างานที่คิดไว้จะมีอุปสรรค หรือล้มเลิกหรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย

คำทำนายฝัน อื่นๆ ในหมวด ท.

ทหาร ทอง ทราย เทวดา ทอดแห ทรงกลด ทะเลาะ ทิวเขา ทุเรียน โทรศัพท์ ที่ฝังศพ เท้า ทางรถไฟ